Algemene Voorwaarden

Intellectueel eigendom 

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hair and More Academy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hair and More Academy.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website vermeld staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Hair and More Academy te mogen claimen of te veronderstellen. Deze reserveringen zullen dus allen tijde geannuleerd en vergoed worden, indien de betaling reeds werd uitgevoerd.

Wij streven zo naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hair and More Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Annuleren

Al onze trainingen gaan door op onze leslocatie te Berlaar-Heikant. De opleidingen zijn enkel toegankelijk voor professionele kappers en schoonheiddspecialisten, schoolverlaters, studenten en werknemers in deze sectoren. De opleidingen zijn niet geschikt voor particulieren. Wanneer blijkt dat u als particulier toch bent ingeschreven, zonder enige (voor-)kennis, wordt u verzocht de training onmiddellijk te verlaten zonder enige vergoeding of terugbetaling, noch in contanten of voucher, van het reeds betaalde bedrag.

Al onze opleidingen gaan door op de vooraf meegedeelde datum met een minimum van 3 deelnemers. Al onze opleidingen kunnen door ons geannuleerd worden wanneer omstandigheden zich daar toe dwingen. Er wordt dan een nieuwe datum besproken, of u krijgt een voucher met de waarde van de gereserveerde opleiding.

Wanneer u minder dan 48u voor aanvang van de opleiding annuleert, of bij no-show, kan er geen terugbetaling geƫist worden, noch in contanten, noch in de vorm van een voucher.
Wanneer tijdig geannuleerd wordt, langer dan 48u voor aanvang, ontvangt u een voucher twv de gereserveerde opleiding of een nieuwe inschrijving voor een volgende training.

De opleidingen gegeven door onze gastdocent Maaike Damhuis, kunnen geannuleerd worden tot 48u voor aanvang van de opleiding. Er wordt dan 50% van het betaalde bedrag terugbetaald. Meer informatie ivm haar annulatiebeleid, kan u terugvinden via www.mooibijmaaike.nl.

Facturatie

Uw reservatie is pas officieel, wanneer het volledige bedrag van de opleiding wordt voldaan. Na uw reservering, ontvangt u een factuur voor de gereserveerde opleiding. Gelieve te controleren of de gegevens hier voor kloppen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Hair and More Academy op deze pagina.